توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  یکشنبه, 24 تیر 1403  
دانلود کتابچه چکیده مقالات
دانلود کتابچه مجموعه مقالات
راهنمای نگارش مقاله
فرمت ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی و پوستر
محل برگزاری کنفرانس