توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  شنبه, 11 آذر 1402  
کتابچه چکیده مقالات
کتابچه مجموعه مقالات
راهنمای نگارش مقاله
فرمت ارائه مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی و پوستر
محل برگزاری کنفرانس